Pravni položaj Romov - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 25

Pravni položaj Romov

Avtor: Klopčič, Vera