Pravice (in dolžnosti) manjšin v večkulturnih družbah - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 20

Pravice (in dolžnosti) manjšin v večkulturnih družbah

Avtor: Devetak, Silvo

Ključne besede: deklaracije, večkultujne družbe, človekove pravice in svoboščine, etnična vprašanja

Povzetek: Štirideset let po Univerzalni deklaraciji o človekovih pravicah še ni rešen nobeden od vseprisotnih etničnih problemov. Pojavile pa so se nove politične dileme in popolnoma nova etnična vprašanja, med njimi odprt problem staroselskih populacij po svetu. Nacionalni in mednarodni problemi našega dne so večlčrat posledica teh nerešenih etničnih vprašanj, zlasti v mladih državah. Jasno je, da asimilacija ne more biti rešitev, problema pa tudi ni mogoče ignorirati. Delni poUtični in ekonomski ukrepi niso bili uspešni; zato avtor meni, da so potrebne celostne politike, ki bodo manjšinam zagotavljale polno participacijo v multinacionalnih oziroma multikulturnih družbah tako v ekonomskem kot v političnem smislu.