Pragmatizem in anacionalno pojmovanje domovine pri mlajših generacijah slovenskih izseljencev - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 87

Pragmatizem in anacionalno pojmovanje domovine pri mlajših generacijah slovenskih izseljencev

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.107-126

Avtor: Gorazd Kovačič

Ključne besede: migracije, slovenski izseljenci, subjektivna percepcija migracij, pojmovanje domovine, Slovenija

Povzetek: Članek raziskuje subjektivno percepcijo lastnega migrantstva, razloge za odselitev in pogoje za vrnitev ter pojmovanje domovine pri nedavnih izseljencih iz Slovenije. Zlasti od gospodarske krize 2008–2015 beležimo močan neto izselitveni tok in beg možganov. S polstrukturiranimi intervjuji z nedavnimi izseljenci smo ugotovili, da pri njih prevladujejo ekonomski razlogi za migriranje in pragmatično stališče do lokacije bivanja ter da je v njihovi subjektivni konstrukciji domovina večinoma skrčena na najožji socialni krog in svet vsakdanjega življenja, le manjši del pa se jih identificira s Slovenijo kot organiziranim kulturnim in političnim prostorom. V razmerah prostega pretoka delovne sile v EU in polperifernosti slovenskega gospodarstva lahko zato pričakujemo nadaljnje valove neto izseljevanja, ki bodo intenzivnejši v obdobjih gospodarskih kriz.