Porabski štipendisti, nosilci razvoja slovenske narodne skupnosti na Madžarskem - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 89

Porabski štipendisti, nosilci razvoja slovenske narodne skupnosti na Madžarskem

10.36144/RiG89.dec22.109-132

Avtor: Katalin Munda Hirnök, Sonja Novak Lukanović

Ključne besede: slovensko Porabje, slovenska skupnost na Madžarskem, mladi, porabski štipendisti

Povzetek: V članku na podlagi opravljene spletne ankete s porabskimi štipendisti, ki so se izobraževali na visokošolskih ustanovah v Sloveniji, intervjujev s predstavnicama manjšinskih organizacij, strokovne literature in časopisnih člankov analiziramo, kakšen je bil in je pomen omenjenih štipendistov za razvoj slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. Rezultati potrjujejo izhodiščno predpostavko, da so štipendisti dejansko nosilci razvoja lastne skupnosti. Obenem rezultati prinašajo podatke o štipendijski politiki in prizadevanjih slovenskih manjšinskih struktur za vključitev mladih, tudi štipendistov, v svoje delovanje. Pridobljeni podatki so med drugim tudi pokazali, da zaradi gospodarske nerazvitosti obmejnega območja Porabje trenutno ne predstavlja perspektivnega okolja za mlade, čeprav bi si anketiranci to želeli.