Pomanjkljiva jezikovna kultura otrok Romov zmanjšuje njihovo šolsko uspešnost - Prispevek na posvetovanju "Romi na Slovenskem", marca 1991 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 25

Pomanjkljiva jezikovna kultura otrok Romov zmanjšuje njihovo šolsko uspešnost – Prispevek na posvetovanju “Romi na Slovenskem”, marca 1991

Avtor: Tancer, Mladen