Political Representation and Empowerment of Roma in Slovenia: A Case for National Reserved Representation - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 84

Political Representation and Empowerment of Roma in Slovenia: A Case for National Reserved Representation

DOI: 10.36144/RiG84.jun20.51-71

Avtor: Andreja Zevnik, Andrew Russell

Ključne besede: Romi, rezervirano politično predstavništvo, slovenski parlament, marginalizacija, manjšina

Povzetek: Nekatere demokratične družbe uporabljajo mehanizme rezerviranega predstavništva pri reševanju podzastopanosti marginaliziranih manjšinskih skupnosti. Analiziramo primer slovenskih Romov – marginalizirane manjšinske skupnosti, ki ji država zagotavlja omejeno pravico predstavništva. Izhajajoč iz teoretičnega okvira rezerviranega predstavništva in manjšinskih pravic dokazujemo, da bi razširitev rezerviranih pravic za slovenske Rome na nacionalni ravni popravila obstoječe temeljne institucionalne pomanjkljivosti. Predstavljala bi pomemben korak k prepoznavi Romov kot manjšine in enakopravnega političnega akterja v slovenski politiki. Poleg tega bi ponudila priložnost za politično opolnomočenje skupnosti in sredstvo, s pomočjo katerega bi Romi lahko reševali svojo socioekonomsko marginalizacijo.