Political Participation of the Slovene Community in Italy: A Critical View of its Representation and Organisational Structure - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 81

Political Participation of the Slovene Community in Italy: A Critical View of its Representation and Organisational Structure

Avtor: Sara Brezigar, Zaira Vidau

Ključne besede: politična participacija, predstavništvo, slovenska narodna skupnost v Italiji, etnične manjšine

Povzetek: Slovenska skupnost v Italiji se sooča z novimi družbenimi izzivi, ki izvirajo tako iz italijanske družbe na splošno kot iz posebnih značilnosti slovenske skupnosti. K temu je treba dodati trenutni evropski in globalni kontekst, ki se sooča s povečano interno in mednarodno mobilnostjo ter migracijami, ki vodijo v večjo raznolikost na vseh ravneh in v vseh okoljih. Organizacijska struktura slovenske manjšine tako odraža in predstavlja vedno ožje jedro skupnosti in postaja neustrezna. Tudi politično predstavništvo skupnosti postaja vprašljivo. V prispevku avtorici predstavita rezultate kvalitativne študije, s katero sta preučili politično participacijo te skupnosti in raziskali obstoječe dobre prakse, ki bi lahko služile kot izhodišče za razmislek o novem modelu organiziranosti in predstavništva slovenske skupnosti v Italiji.