Pogled v socialno strukturo Koroških slovencev - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 20

Pogled v socialno strukturo Koroških slovencev

Avtor: Jesih, Boris

Ključne besede: Koroška, Slovenci, socialna struktura

Povzetek: Avtor analizira socialno, starostno in spolno strukturo kandidatov na slovenskih listah na zadnjih treh občinskih volitvah na Koroškem. Vzorec obsega 684 oseb. Rezultati so predstavljeni za vsake volitve posebej in za vse tri skupaj.