Podoba slovenske narodne manjšine, ki živi na območju avstrijske Koroške, na svetovnem spletu - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 67

Podoba slovenske narodne manjšine, ki živi na območju avstrijske Koroške, na svetovnem spletu

Avtor: Medvešek, Mojca

Ključne besede: Avstrija, slovenska manjšina, koroški Slovenci, svetovni splet, družbena omrežja, mediji

Povzetek: Svetovni splet lahko na različne načine pripomore k razvoju oz. ohranjanju etničnih posebnosti manjšin. Namen prispevka je pokazati, kako se na svetovnem spletu odraža podoba slovenske manjšine, ki živi na območju avstrijske Koroške, oz. na kakšne načine slovenska manjšina uporablja svetovni splet za svojo promocijo in za promocijo slovenščine. To smo ugotavljali s pregledovanjem samoiniciativnega pojavljanja slovenske manjšine na svetovnem spletu, s pregledovanjem pojavnosti slovenske manjšine na spletnih straneh lokalne uprave ter z ugotavljanjem vidnosti slovenske manjšine na družabnem omrežju. Študija je pokazala, da so koroški Slovenci vidni na svetovnem spletu ter da v svojih spletnih predstavitvah izkoriščajo informativno in povezovalno razsežnost spletnih strani, veliko manj pa izkoriščajo komunikacijsko razsežnost spletnega pojavljanja.