Pitanje asimilacije i integracije, sa posebnim osvrtom na korelacije između tih dvaju pojava u svijetlu jugoslovenskog prijedloga Deklaracije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 13, 14

Pitanje asimilacije i integracije, sa posebnim osvrtom na korelacije između tih dvaju pojava u svijetlu jugoslovenskog prijedloga Deklaracije

Avtor: Vidmarović, Đuro