Osvoboditev - novo ime za razvoj - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 20

Osvoboditev – novo ime za razvoj

Avtor: Clavora, Ferrucio

Ključne besede: Furlanija-Julijska krajina, narodnostno mešana območja, razvoj, etnocentrizem, Osvoboditev - novo ime za razvoj

Povzetek: Avtor na podlagi analize vzrokov ekonomskega propadanja goratih predelov v Furlaniji Julijski krajini, podaja novo vizijo razvoja tega narodnostno mešanega ozemlja. Poseben pomen daje kreativnim silam, ki se oblikujejo znotraj manjšine, saj lahko le te sile določajo realno vsebino razvoja skupnosti - ta projekt avtor imenuje „etnični avtocentriran razvoj".