Osnutek Deklaracije o pravicah pripadnikov narodnih, etničnih, verskih in jezikovnih manjšin - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 13, 14

Osnutek Deklaracije o pravicah pripadnikov narodnih, etničnih, verskih in jezikovnih manjšin

Avtor: