Odnos med hanskim in manjšinskimi narodi na Kitajskem - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 13, 14

Odnos med hanskim in manjšinskimi narodi na Kitajskem

Avtor: Saje, Mitja

Povzetek: Osnovne značilnosti kitajskega nacionalnega vprašanja so se oblikovale v več kot pol tisočletja dolgem obdobju zadnjih dveh dinastij (Ming in Qing), ko je bila Kitajska država mnogonaclonalen imperij s pretežno koncentracijo domačega hanskega prebivalstva v osrednjih pokrajinah in s pretežno ne-hanskim prebivalstvom v obsežnih obmejnih področjih. V zapletenem procesu interakcije med kulturno višje razvitim in bolj homogenim centrom ter med kulturno sicer nižje razvito, vendar bolj pestro periferijo se je izoblikovala zavest o dvojni nacionalni identifikaciji manjšinskih narodov, ki v širšem smislu čutijo civilizacijsko pripadnost Kitajski in se štejejo za Kitajce, v ožjem smislu pa čutijo svojo etnično nacionalno pripadnost.