Odnos Deklaracije o pravima nacionalnih, etničkih, jezičkih i verskih manjina i mirovnih ugovora odnosno bilateralnih sporazuma SFRJ sa susednim zemljama - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 13, 14

Odnos Deklaracije o pravima nacionalnih, etničkih, jezičkih i verskih manjina i mirovnih ugovora odnosno bilateralnih sporazuma SFRJ sa susednim zemljama

Avtor: Džunov, Todor