Odnos člana 27 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima I Deklaracije o pravima manjina - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 13, 14

Odnos člana 27 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima I Deklaracije o pravima manjina

Avtor: Vukas, Budislav