Od pasivne k aktivni emigraciji : Zveza slovenskih izseljencev iz Furlanije-Julijske krajine: njen nastanek ter delovanje do potresa leta 1976 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 26, 27

Od pasivne k aktivni emigraciji : Zveza slovenskih izseljencev iz Furlanije-Julijske krajine: njen nastanek ter delovanje do potresa leta 1976

Avtor: Komac, Miran

Ključne besede: Beneška Slovenija, Slovenci, emigracije, Zveza slovenskih izseljencev iz Furlanije-Julijske krajine, kronologija