Obmejni jugoslovansko-italijanski prostor v silnicah tehnološke revolucije (razmišljanja o načrtu za raziskovalni projekt) - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Obmejni jugoslovansko-italijanski prostor v silnicah tehnološke revolucije (razmišljanja o načrtu za raziskovalni projekt)

Avtor: Vuga, Lucijan

Povzetek: V splošnem pretresa svet nova tehnološka revolucija, ki jo obeležuje računalništvo, mikroprocesorska tehnologija, robotika itd. Ce se pri tem omejimo zgolj na Jugoslavijo In Italijo, naletimo na dve ravni gospodarske in tehnološke razvitosti, z družbeno političnima sistemoma, ki imata različen gospodarski in socialni razvojni potencial. Kako se bo tehnološka revolucija v prihodnjih petnajstih ali dvajsetih letih odrazila na prebivalstvu, družbenih odnosih, gospodarskem tkivu itd. obmejnega prostora, je vprašanje, ki bi se ga morali lotiti sistematično in skupno na obeh straneh meje. Morda celo z dogovorom na med-državni ravni.