Oblike ljudske in birokratske diskriminacije skozi pogled ljudi, ki jih uradno nikoli niso poimenovali za begunce - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 45

Oblike ljudske in birokratske diskriminacije skozi pogled ljudi, ki jih uradno nikoli niso poimenovali za begunce

Avtor: Janko Spreizer, Alenka and Kalčić, Špela and Šušmelj, Dean and Pezdir, Tatjana

Ključne besede: Procesi etničnega razlikovanja v Sloveniji, Slovenija, Bošnjaki, begunci, Bosna in Hercegovina, ksenofobija, diskriminacija

Povzetek: Članek opisuje izvedeno terensko raziskavo med osebami, ki so v Sloveniji znane kot begunci iz Bosne in Hercegovine, vendar jim status beguncev ni bil nikoli uradno podeljen. V njem avtor in avtorice analizirajo, kako osebe, ki so v Slovenijo prišle zaradi vojne v Bosni in Hercegovini v začetku devetdesetih let 20. stoletja, interpretirajo svoje razloge za prihod v Slovenijo, opisujejo, kakšni so njihovi subjektivni občutki o življenju v Sloveniji, ter pripovedujejo, kakšne so njihove strategije odzivanja na ravnanje slovenskega družbenega prostora in ljudi v njem do njih, ter kako interpretirajo državno politiko, ki jo je do njih vodila R Slovenija. V prispevku je podana analiza v tistih točkah, v katerih se pri t.i. beguncih izBosne in Hercegovine konstruira občutek tujstva, oziroma kulturne bližine v odnosu do slovenskega družbeno-kulturnega prostora, ter kako sta konstrukcija tujstva oziroma kulturne bližine povezana s ksenofobijo in diskriminacijo s strani posameznikov, slovenskih državnih institucij in širše družbe.