O upoštevanju manjšine kot subjekta lastne usode - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 7, 8

O upoštevanju manjšine kot subjekta lastne usode

Avtor: Druškovič, Drago

Povzetek: Prispevek o avstrijskem upoštevanju koroških Slovencev temelji na izhodišču o splošnem napredovanju misli, da je treba manjšinske etnične skupnosti upoštevati kot pravne osebe — subjekte njim namenjenih pravic. Pri dogovarjanju sosednih držav Avstrije in Jugoslavije se je uveljavilo stališče, da so za urejanje manjšinskega vprašanja koristni neposredni dogovori med manjšino in državno oblastjo. Razen v nekaj izjemah pa so Avstrijci iskali dogovor le pri praktičnih vprašanjih, medtem ko so pogosto manjšini vsilili rešitve institucionalne narave (manjšinski zakon). Ne samo, da ne upoštevajo dovolj manjšine kot subjekta, še bolj se oddaljujejo od pozitivnih rešitev, ko še vnaprej izhajajo v svoji politiki iz načelnega dvoma o kvantiteti in lokaliteti manjšine in odklanjajo drugačne oblike in poti pri urejanju omenjenega vprašanja.