O teritoirialim zasnovanosti mamjšinske zaščite in o proti-pogodbenih stališčih in praksi Avstrije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 7, 8

O teritoirialim zasnovanosti mamjšinske zaščite in o proti-pogodbenih stališčih in praksi Avstrije

Avtor: Pleterski, Janko

Povzetek: Avtor obravnava enega temeljev zaščite slovenske in hrvaške narodne manjšine, njeno terotorialno pogojenost, ki izhaja iz 7. člena avstrijske državne pogodbe. Avstrija sicer teritorialno načelo v neki obliki priznava, hoče pa ga kolikor mogoče razvrednotiti, obiti ali skrčiti. Avtor v članku pokaže na oblike zanikovanja teritorialnega načela s strani avstrijskih oblasti, obenem pa prikazuje kako je do teritorialnega načela v 7. členu avstrijske državne pogodbe prišlo. Ugotavlja, da je glede Koroške in Štajerske člen 7 način rešitve teritorialnega vprašanja, neposredna posledica dejstva, da je bilo vprašanje, kakšna bo meja Avstrije z Jugoslavijo, ob koncu druge svetovne vojne mednarodno pravno odprto.