O stikih med manjšino in matico iz zornega kota koroških Slovencev - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 13, 14

O stikih med manjšino in matico iz zornega kota koroških Slovencev

Avtor: Domej, Teodor

Povzetek: Avtor izhaja iz prepričanja, da so za zagotovitev obstoja in razvoja narodnih manjšin stiki z njihovimi maticami nujno potrebni. Iz tega izvaja potrebo, da pravica manjšin do stikov z matičnim narodom oziroma sodelovanje med manjšino in matico nasploh dobi svoje mesto v sistemu manjšinskih pravic. V prispevku se avtor omejuje na nekatere primere upoštevanja te pravice v mednarodnopravnih dokumentih, v znanstvenih razpravah o manjšinskem vprašanju in novejših predlogih za ureditev tega vprašanja. Posebej se še dotakne odnosa slovenske manjšine na Koroškem do tega področja pravic ter problematike, ki je povezana z njihovo uresničitvijo.