O Slovencih na avstrijskem Štajerskem - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 7, 8

O Slovencih na avstrijskem Štajerskem

Avtor: Zorn, Tone

Povzetek: Za presojo avstrijske pripravljenosti izpolniti določila člena 7 avstrijske državne pogodbe še posebej izstopa pogled republike Avstrije na štajerske Slovence. Tako niso bili do sedaj sprejeti nobeni zaščitni ukrepi na podlagi tega člena, po drugi strani pa stoji uradna Avstrija na stališču, da slovensko man šinsko vprašanje na Štajerskem sploh ne obstaja. Ob tem skuša članek kritične pretresti dostopne jezikovne podatke dosedanjih ljudskih štetij na prizadetem ozemlju ter opozarja na prizadevanja po stitističnem zmanjševanju števila pripadnikov slovenskega jezika. Posebej je v članku omenjeno delovanje nemškonacionalnih organizacij na avstrijsko-jugoslovanskem prostoru.