O nuji pripovedovati o Auschwitzu. Narativnost spominjanja in geno-tekst simbolizacije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 56, 57

O nuji pripovedovati o Auschwitzu. Narativnost spominjanja in geno-tekst simbolizacije

Avtor: Jurić-Pahor, Marija

Ključne besede: narativnost spominjanja, geno-tekst, koncentracijska taborišča, koroški Slovenci, slovenska manjšina, Italija, Avstrija

Povzetek: Prispevek se navezujoč na teorije socialnega konstrukcionizma in poststrukturalizma ukvarja z narativno oziroma diskurzivno konstitucijo spominjanja, še zlasti pa z Ćgeno-tekstom simbolizacijeĆ (Julia Kristeva), ki temelji na predjezikovni artikulaciji, povezani z modaliteto primarnega procesa. V središču pozornosti je vprašanje: kako se ta artikulacija, ki prečitelo in subjekt, razodeva v pričevanjski literaturi (literarnih zapisih, spominih, narativnih intervjujih) preživelih iz fašističnih in nacističnih koncentracijskih taborišč s posebnim ozirom na koroške in primorske Slovencev.Iz analize gradiva izhaja: Kadarkoli so posamezniki ali kolektivi izpostavljeni tako imenovanim man-made-disasters, nastane neobvladljivo poželenje, da doživeto fiksirajo v memoriji in sporočajo prihodnjim rodovom (generacijam). Prispevek se sooča tudi z zagato neizrekljivosti ter "narativnim glajenjem", ki odgovarja težnji po združitvi različnih "subjektnih pozicij" ter po pre-živetju in kontinuiteti obstoja. Vendar ta težnja ne more prekriti zareze, ki se izpričuje v občutju, kot da bi preživeliimeli dve identiteti. Pisatelj Boris Pahor, ki je preživel več nacističnih koncentracijskih taborišč, je prav v tem smislu zapisal: "On pred Nemčijo in po njej - kdo ve, če se bosta ta dva človeka kdaj srečala." Zareza, ki jo je sprožilo življenje v "skrajnih razmerah", se izpričuje v preobrazbi sebstva, kar pomeni, da evocira proces psihične predelave, ki nikdar ne preneha.