O nekim savremenim tendencijama ka razvoju teorije o pravnoj ličnosti manjina - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 13, 14

O nekim savremenim tendencijama ka razvoju teorije o pravnoj ličnosti manjina

Avtor: Toševski, Ivan