O nekaterih problemih Romov na Madžarskem / Renata Mejak. - Prispevek na posvetovanju "Romi na Slovenskem", marca 1991 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 25

O nekaterih problemih Romov na Madžarskem / Renata Mejak. – Prispevek na posvetovanju “Romi na Slovenskem”, marca 1991

Avtor: Mejak, Renata