New Speakers in the Context of the Minority Languages in Europe and the Revitalisation Efforts - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 82

New Speakers in the Context of the Minority Languages in Europe and the Revitalisation Efforts

Avtor: Leoš Šatava

Ključne besede: manjšinski jeziki, jezikovna asimilacija/revitalizacija, domači govorci, novi govorci, jezikovna avtentifikacija in legitimacija, študije primerov Srednje Evrope

Povzetek: Do nedavnega so se (socio)lingvistične raziskave osredotočale pretežno na revitalizacijo domačih govorcev. Za razliko od tega se ta prispevek osredotoča na nove govorce kot dandanes relevantni socio-lingvistični fenomen in na postvernakularne jezike ali ksenolekte tvorjene na tej osnovi. Prispevek razišče definicije novih govorcev in povezane terminologije. Še več, obravnava tipologijo postvernakularnih jezikov preko vprašanj avtentifikacije in legitimacije na eni strani ter možnosti integracije obeh skupin uporabnikov. Orisani so tudi izgledi prihodnjega razvoja. Mikro študije primera o stanju novih govorcev so bile komparativno opravljene v treh manjših vernakularjih Srednje Evrope (Lužiški, Wilamowiški in Huncokáro-nemški).