Nekateri vidiki razvoja narodnostne identitete pripadnikov narodnosti v SFRJ - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 16

Nekateri vidiki razvoja narodnostne identitete pripadnikov narodnosti v SFRJ

Avtor: Beltram, Peter

Povzetek: Članek poizkuša nakazati nekatere objektivne dejavnike, ki pripadnikom narodnosti omejujejo možnosti, da bi se na vseh ravneh enakopravno vključili v vse oblike družbenih odnosov. V začetku članek obravnava razlike med pojmom asimilacija in Integracija, večji del pa je posvečen obravnavi oblikovanja narodne identitete na različnih stopnjah socializacije. V zadnjem delu so prikazane nekatere dileme v zvezi z zagotavljanjem posebnih pravic narodnostim.