Nekateri vidiki povojnega položaja ameriških staroselcev v ZDA - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 20

Nekateri vidiki povojnega položaja ameriških staroselcev v ZDA

Avtor: Šumi, Irena

Ključne besede: staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika staroselci, ZDA, narodnostna zavest, vladna politika

Povzetek: Avtorica v svojem članku prinaša okrajšan pregled t.im. indijanske politike v ZDA v povojnem času. Obdobje Indijanskega reorganizacijskega akta, ki se je začelo 1934 in trajalo do leta 1953, je za danaSnjo situacijo odločilnega pomena; danes govorimo o obnovljeni samozavesti in rastočem nacionalnem ponosu staroselcev. Dandanes bolj prožna vladna politika do njih v ZDA obeta, da se utegne vprašanje razrešiti podobno kot nekateri drugi socialni problemi.