Nekatere značilnosti avstrijske politike do slovenske manjšine na Koroškem v zadnjih letih - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 17

Nekatere značilnosti avstrijske politike do slovenske manjšine na Koroškem v zadnjih letih

Avtor: Jesih, Boris

Povzetek: Avtor obravnava nekatere značilnosti avstrijske politike do slovenske manjšine na Koroškem, v zadnjih letih, vse od tristrankarskega sporazuma treh v avstrijskem parlamentu zastopanih političnih strank iz leta 1976. Posebno pozornost posveti zakonodaji sprejeti na podlagi tega sporazuma, ki se poleg tega, da je diskriminativna, še restriktivno izvaja. Avtor obravnava tudi problematiko, ki je vezana na možnosti samostojnega političnega nastopanja dela slovenske narodne skupnosti na Koroškem, opozarja pa tudi na nerešena vprašanja na področju vzgoje in izobraževanja, informacijske dejavnosti In financiranja dejavnosti manjšine. V sklepu avtor našteje nekatere bistvene aspekte avstrijske politike do slovenske manjšine na Koroškem.