Nekatere posebnosti položaja verskih manjšin in potreba njihove zaščite - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 13, 14

Nekatere posebnosti položaja verskih manjšin in potreba njihove zaščite

Avtor: Kuzmič, Peter, Kuzmič, Mihael

Povzetek: Zgodovinsko gledano je nastanek verskih manjšin pogojen z več faktorji, med katerimi so: religija v službi državnih oblasti, preseljevanje ljudi Iz ekonomskih in političnih razlogov, verske obnove, itd. Pravica do verskega prepričanja in izpovedovanja vere je osnovna človekova pravica. Zaščita verskih manjšin je potrebna pred hegemonističnimi težnjami velikih religij in pred političnimi ter ideološkimi pritiski oblasti ali njenih posameznih predstavnil