Nekaj opomb k vprašanjem o jeziku v popisu prebivalstva 1991 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 28

Nekaj opomb k vprašanjem o jeziku v popisu prebivalstva 1991

Avtor: Milenković, Aleksander