Nekaj o delu Komisije zgodovinarjev Republike Avstrije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 42

Nekaj o delu Komisije zgodovinarjev Republike Avstrije

Avtor: Malle, Avguštin

Ključne besede: Avstrija, komisije, komisija zgodovinarjev Republike Avstrije