Nekaj elementov o položaju na ozemlju, kjer se stikata različni narodnosti ob zahodni meji SFRJ - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 4, 5

Nekaj elementov o položaju na ozemlju, kjer se stikata različni narodnosti ob zahodni meji SFRJ

Avtor: Jeri, Janko