Nekaj dilem glede koncepta krovnosti pri slovenskih zamejskih organizacijah - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 84

Nekaj dilem glede koncepta krovnosti pri slovenskih zamejskih organizacijah

DOI: 10.36144/RiG84.jun20.97-130

Avtor: Dejan Valentinčič

Ključne besede: strokovne organizacije, manjšinsko zastopstvo, legitimacija, demokratična izvolitev, skupno zastopstvo

Povzetek: Slovenske narodne skupnosti (manjšine) v sosednjih štirih državah kot celote zastopajo tako imenovane krovne oziroma zastopniške organizacije. Takšen status tem organizacijam priznavajo tako države, kjer te skupnosti živijo, kot Republika Slovenija. A med pripadniki teh skupnosti obstajajo tudi zelo kritična stališča, da krovne organizacije nimajo potrebne legitimnosti in da takšen sistem ni ustrezen. V prispevku so najprej strnjeno predstavljeni zgodovinski razlogi, zakaj so se prav obstoječe organizacije uveljavile kot krovne, nato pa so predstavljeni in primerjani pogledi izbranih intervjuvancev, ki so kritični glede legitimnosti in učinkovitosti takšne ureditve. Prispevek se zaključi s sintezo, v kateri je ponujen tudi razmislek o možnih reformah manjšinskega zastopstva v slovenskih zamejstvih.