Nekaj aspektov ugotavljanja jezikovne pripadnosti ob popisu prebivalstva na tržaškem ozemlju v oktobru 1961 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 4, 5

Nekaj aspektov ugotavljanja jezikovne pripadnosti ob popisu prebivalstva na tržaškem ozemlju v oktobru 1961

Avtor: Jeri, Janko