“Navik on živi ki zgine pošteno”: Versko obarvane komemoracije v hrvaških novičarskih medijih - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 86

“Navik on živi ki zgine pošteno”: Versko obarvane komemoracije v hrvaških novičarskih medijih

DOI: 10.36144/RiG86.jun21.49-64

Avtor: Metod Šuligoj

Ključne besede: komemoracije, temačne prireditve, temačni turizem, religija, identiteta, novičarski mediji, Hrvaška

Povzetek: Glavni namen pričujoče raziskave je bil ugotoviti, koliko so verske vsebine na komemoracijah, ki jih lahko razumemo kot komponento utrjevanja nacionalne identitete ali kot del temačnega turizma, predmet medijskega poročanja in o katerih lastnostih komemoracij poročajo hrvaški novičarski mediji. S pomočjo kvantitativne analize vsebine smo najprej kodirali vse arhivirane javno dostopne spletne članke (f = 363) iz hrvaških novičarskih medijev/časopisov. Za statistično analizo so bile uporabljene križne tabele in binarna logistična regresija. Ugotovili smo, da poročanje o verskih obredih na komemoracijah ni odvisno od medija (časopisa, časopisne hiše), torej medij ne vpliva na pogostost poročanja. Poročanje o vključenosti verskih obredov v komemoracije prav tako ni povezano s poročanjem o ostalih lastnostih teh prireditev. Medijske prakse torej ne izkoriščajo nekaterih izhodišč, ki jih ponuja katoliška vera v povezavi s spominom, ampak so bolj skladne z nevarnostmi, ki jih lahko določena vera predstavlja za multikulturna post-konfliktna območja.