Nationalizing minorities and homeland politics - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 52

Nationalizing minorities and homeland politics

Avtor: Kántor, Zoltán

Ključne besede: nacionalizem, narodnostna pripadnost, narod, državljanstvo, Madžarska, Romunija

Povzetek: Članek razmišlja o vlogi predvidevanja v vladanju in razloži, zakaj je hkrati potrebno in redko. Oriše značilnosti predvidevanja, njegove glavne postopke intehnike s posebnim poudarkom na holističnih vzorcih in njihovi uporabi. Članek določi področja, kjer je predvidevanje potrebno in tudi vse vrste ovir,na katere naleti. Razmišlja o odnosu med predvidevanjem in načrtovanjem ter ponuja nekaj predlogov in priporočil.