Narodnostna problematika v osnovnošolskih učbenikih spoznavanja družbe in zemljepisa v SR Sloveniji - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 20

Narodnostna problematika v osnovnošolskih učbenikih spoznavanja družbe in zemljepisa v SR Sloveniji

Avtor: Stergar, Janez

Ključne besede: Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki Slovenija, mednacionalni odnosi, slovensko zamejstvo, šolstvo, učbeniki

Povzetek: Analiza je del opravljenega pregleda pisanja osnovnošolskih učbenikov v SR Sloveniji. Pokaže na razdrobljenost obravnave slovenskih manjšin v sosednjih državah ter mednacionalnih razmerij v Jugoslaviji in v svetu na več šolskih predmetov in več šolskih stopenj. Pri šolskem obravnavanju slovenskega naroda in geografskega pojma Slovenije včasih izpuščajo zamejstvo, zdomstvo in izseljenstvc. Nedoslednosti so pri državnih, deželnih in narodnostnih mejah v zgodovini in sedanjosti. Prevečkrat so spregledani madžarska in italijanska narodnost ter Romi v SR Sloveniji, enako tudi priseljenci iz drugih jugoslovanskih republik. Nedosledno je pisanje krajevnih imen na narodnostno mešanih področjih.