Narodnomanjšinsko vprašanje v Sloveniji po razpadu Jugoslavije : o družbeni upravičenosti vprašanja statusa narodnih manjšin Albancem, Bošnjakom, Črnogorcem, Hrvatom, Makedoncem in Srbom v republiki Sloveniji s predlogi za urejanje njihovega narodnomanjšinskega položaja - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 56, 57

Narodnomanjšinsko vprašanje v Sloveniji po razpadu Jugoslavije : o družbeni upravičenosti vprašanja statusa narodnih manjšin Albancem, Bošnjakom, Črnogorcem, Hrvatom, Makedoncem in Srbom v republiki Sloveniji s predlogi za urejanje njihovega narodnomanjšinskega položaja

Avtor: Kržišnik-Bukić, Vera

Ključne besede: Slovenija, nove narodne manjšine, uradni status, dostojanstvo, Manjšinska koordinacija konstitutivnih narodov in narodnosti razpadle SFRJ v Sloveniji

Povzetek: Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi v Sloveniji so največje manjšinske narodnostne skupine v današnji Republiki Sloveniji. V sociološkem smislu gre za narodnostne skupnosti, politološko gledano pa za dejanske narodne manjšine, ki pa jih Republika Slovenija ne priznava. Zato so pred nekaj leti kulturna društva obravnavanih skupnosti ustanovila neformalno reprezentančno telo Manjšinsko koordinacijo kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti razpadle SFRJ v Republiki Sloveniji, ki se je leta 2006 registrirala kot društvo. Avtorica opiše strateške cilje, metodologijo in sredstva, s katerimi si društvo prizadeva udejaniti okoliščine in pogoje, da bi lahko obravnavane narodne manjšine uspele obdržati in razvijati svojo lastno narodnostno identiteto.