Nadbiskup Alojzije Stepinac i zbrinjavanje prognanih slovenskih konventualaca u Drugom svjetskom ratu - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 80

Nadbiskup Alojzije Stepinac i zbrinjavanje prognanih slovenskih konventualaca u Drugom svjetskom ratu

Avtor: Armanda, Ivan

Ključne besede: druga svetovna vojna, slovenski konventualci, pregoni, Hrvaška, nacizem

Povzetek: V prispevku je obravnavana tema o nacističnem preganjanju frančiškanov - konventualcev iz Slovenije, o njihovem sprejemu na Hrvaškem in o skrbi zagrebškega nadškofa Alojzije Stepinca. Ta jih je namestil v župnije svoje nadškofije in jim na ta način omogočil preživljanje z duhovniškim delom. Do sedaj se je o tej temi malo pisalo in še to v okviru drugih obsežnejših tem, šele zdaj pa se ta tema prvič sistematično in kritično raziskuje. V zaključku je poudarjeno, da je bil nadškof Alojzije Stepinac največji dobrotnik pregnanih slovenskih konventualcev ter da so potrebna nadaljnja raziskovanja o duhovnikih, redovnikih in redovnicah, ki so jih nacisti pregnali iz Slovenije v hrvaške kraje. V prilogi je prvič objavljeno pričanje Miroslava Godine o pregonu konventualcev v Sloveniji.