Model integracijske politike v odnosu do drugih modelov imigrantskih politik - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 53, 54

Model integracijske politike v odnosu do drugih modelov imigrantskih politik

Avtor: Bešter, Romana

Ključne besede: integracija, integracijska politika, imigrantska politika, modeli imigrantskih politik, imigranti

Povzetek: V procesih vključevanja imigrantov v okolje sprejemne družbe igrajo pomembno vlogo imigrantske politike. Te postavljajo pravne, institucionalne in druge okvire procesom vključevanja ter usmerjajo prilagajanje tako imigrantov kot večinske družbe in njenih institucij. Cilji imigrantskih politik lahko segajo od asimilacije do raznih oblik spodbujanja kulturnega pluralizma. Pogosto se kot splošen izraz za poimenovanje različnih imigrantskih politik uporablja izraz integracijska politika. Avtorica v članku zagovarja stališče, da je integracijska politika le eden med modeli imigrantskih politik. Izhaja iz predpostavke, da je cilj integracijske politike integracija imigrantov, pri čemer je integracija opredeljena kot večsmeren proces, ki zahteva medsebojno prilagajanje tako imigrantov kot večinske družbe. V procesu integracije priseljenci postanejo aktivni in enakopravni udeleženci socialnih, ekonomskih,pravnih, političnih in kulturnih odnosov v državi sprejemnici, pri čemer je vsakomur zagotovljena možnost izražanja in ohranjanja njegove lastne kulture, vere in etnične pripadnosti. Značilnosti in specifičnosti modela integracijske politike v odnosu do drugih modelov bodo v članku predstavljene skozi prizmo različnih tipologij imigrantskih politik.