Mladoletni migranti brez spremstva in njihove pravice v slovenskem azilnem in migracijskem sistemu - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 60

Mladoletni migranti brez spremstva in njihove pravice v slovenskem azilnem in migracijskem sistemu

Avtor: Gornik, Barbara

Ključne besede: antropologija, človekove in otrokove pravice, mladoletni migranti brez spremstva, migranti, Evropska unija

Povzetek: V prispevku sem položaj mladoletnih migrantov brez spremstva v Sloveniji analizirala z vidika antropologije človekovih pravic. Temeljno izhodišče je postavljeno tako, da implementacijo in interpretacijo človekovih in otrokovih pravic razumemo kot diskurz, ki je v določenem kontekstu odvisen od družbenih odnosov moči. Glavni center moči je v primeru migrantov Evropska unija, ki v skladu s svojimi političnimi interesi oblikuje migracijsko ter azilno politiko. Čeprav se Splošna deklaracija o človekovih pravicah deklarira kot univerzalna, se pravi, da pravice pripadajo vsem posameznikom, sem skušala pokazati, da so mladoletni migranti brez spremstva v nekaterih primerih prikrajšani za svoje pravice prav na podlagi svoje nacionalne identitete oziroma statusa tujca.