Mladi govorci slovenskega jezika v Italiji in njihov odnos do Republike Slovenije - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 87

Mladi govorci slovenskega jezika v Italiji in njihov odnos do Republike Slovenije

DOI: 10.36144/RiG87.dec21.87-106

Avtor: Sara Brezigar, Zaira Vidau

Ključne besede: mladi, Slovenci v Italiji, govorci slovenskega jezika, Italija, identiteta, odnos do Republike Slovenije

Povzetek: Ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije prispevek ponuja vpogled v temeljne družbene in kulturne značilnosti v Sloveniji manj poznane populacije mladih govorcev slovenskega jezika v Italiji. Avtorici poskušata opredeliti vlogo, ki jo lahko odigrajo mladi govorci slovenskega jezika v Furlaniji - Julijski krajini v skupnem slovenskem prostoru, in raziskujeta njihov odnos do Republike Slovenije na čustveni, simbolni in praktični ravni. Pri tem se pretežno opirata na podatke raziskav, ki so bile opravljene v zadnjih petnajstih letih. Z njimi podkrepita domneve, da pri tej populaciji ne gre zgolj za vidik ohranjanja tradicionalnih kulturnih vrednot in jezika: gre predvsem za populacijo, ki predstavlja kadrovski in intelektualni potencial, ki je že zdaj pomemben akter čezmejnih in drugih oblik sodelovanja in pri kateri je vrednota večjezičnosti občutena kot pomembnejša v primerjavi z vrednotama narodnostne ali etnične pripadnosti in razvoja slovenske manjšine v Italiji.