Minority Topics, Ethnic Questions and Their Potential for Memory Work in Schools - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 86

Minority Topics, Ethnic Questions and Their Potential for Memory Work in Schools

DOI: 10.36144/RiG86.jun21.33-48

Avtor: Daniel Wutti, Eva Hartmann, Nadja Danglmaier

Ključne besede: kultura spomina, zgodovinsko-politično izobraževanje, manjšine, etničnost, spomin drugih

Povzetek: Različne spominske pripovedi in spomini se soočajo v določeni hierarhiji. Dramatični dogodki zadnjega stoletja se v demokratični in pluralistični družbi različno razlagajo, različne družbe pa podajajo različne hegemonistične pripovedi in proti-pripovedi. V avstrijski dvojezični regiji Kärnten/Koroška sta bila nedavno izvedena dva raziskovalna projekta na temo kulture spomina v okviru izobraževanja. Oba projekta sta se osredotočila na domnevno preoblikovanje obravnave kulture spomina v bolj vključujoč diskurz znotraj pedagoškega procesa. Pričujoči članek opisuje omenjena projekta in nove perspektive, zasnovane na podlagi zbranih podatkov s poudarkom na etničnih vidikih in vprašanju manjšin v kulturi spomina. V zaključku članek ponuja priporočila za obravnavo omenjenih vprašanj v okviru sodobnega šolskega kurikuluma.