Memory Wars and Minority Rights: From Ethnic Conflict towards a Peace Region Alps-Adria? - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 86

Memory Wars and Minority Rights: From Ethnic Conflict towards a Peace Region Alps-Adria?

DOI: 10.36144/RiG86.jun21.5-32

Avtor: Jürgen Pirker

Ključne besede: politika spomina, etnični spor, dialog, Avstrija, avstrijska Koroška, plebiscit

Povzetek: 20. stoletje, ki ga je zgodovinar Eric Hobsbawm poimenoval “čas skrajnosti”, je zaznamovalo sporno določanje mej in identitet v Srednji Evropi, tako v političnem kot v kulturnem, družbenem in intelektualnem smislu. Ob koncu prve svetovne vojne so se posamezne skupnosti nenadoma znašle v novih nacionalnih državah, politika asimilacije ter odnosi med manjšinami in njihovimi matičnimi državami pa so ustvarili napetosti, ki jih je moč zaznati še danes. Na študiji primera slovenske manjšine v Avstriji prispevek ponuja vpogled v dva mednarodna projekta, ki sta vključevala akterje civilne družbe na področju politike spomina ter mlade in njihov odnos do zgodovine in manjšin. Na podlagi izkušenj, pridobljenih z omenjenima projektoma, ki se z obravnavo bolečih preteklosti skušata zoperstaviti aktualnim oblikam izključujoče identitetne politike, avtor ugotavlja, da je učinkovita zaščita manjšin odvisna od tega, koliko družbeno okolje dopušča nasprotujoče si in iz etničnih sporov izhajajoče diskurze ter v raznolikosti prepoznava prednost.