Memorandum der Karntner Slowemen zur Schulfrage — 1958 - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 7, 8

Memorandum der Karntner Slowemen zur Schulfrage — 1958

Avtor: