Medkulturni položaj mladih, ki se šolajo v slovenskem jeziku v Italiji - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 74

Medkulturni položaj mladih, ki se šolajo v slovenskem jeziku v Italiji

Avtor: Vidau, Zaira

Ključne besede: Italija, slovenska manjšina, zamejski Slovenci, mladi, medkulturni odnosi

Povzetek: Prispevek predstavlja poglede mladih, ki se šolajo v slovenskem jeziku v Italiji, o medkulturnih odnosih z večinskim prebivalstvom v zadnjem desetletju. Slednje izhaja iz analize trditev, ki so bile del empiričnih raziskav leta 2003 in 2011 med dijaki slovenskih srednjih šol druge stopnje na Tržaškem in Goriškem ter skupino mladih, ki so zaključili dvojezično šolo v Špetru. Temo uvaja pregled literature o njihovih identitetnih in socioloških značilnostih. Rezultati kažejo, da so posledice kulturne in jezikovne ekskluzivnosti med skupnostma še občutene. Za anketirane "skeptike" sta diskriminacija in nespoštovanje večinskega prebivalstva do slovenske manjšine še prisotna ter skupnosti živita v glavnem ločeno. Sicer so anketirani "optimisti" rahlo številčnejši. Slednji obratno menijo, da večinsko prebivalstvo ne diskriminira slovenske kulture in jezika in izraža spoštovanje do slovenske prisotnosti, skupnosti pa sta manj ločeni kot v preteklosti.