Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru : primerjalna analiza elementov narodnostne identitete prebivalstva na stičnih območjih obmejnih regij Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 28

Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru : primerjalna analiza elementov narodnostne identitete prebivalstva na stičnih območjih obmejnih regij Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske

Avtor: Nećak Lük, Albina

Ključne besede: Slovenija, narodnostno mešana območja, Pomurje, etnične skupine, medetnični odnosi, raziskave, ankete