Medetnični odnosi in politika : drobci iz raziskave - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 28

Medetnični odnosi in politika : drobci iz raziskave

Avtor: Jesih, Boris

Ključne besede: Slovenija, manjšine, politika, medetnični odnosi, mednarodni odnosi, Madžarska