Marketing minority language as a valid tool in the fight for survival of minority languages : the case of the Slovenes in Italy - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Številka 52

Marketing minority language as a valid tool in the fight for survival of minority languages : the case of the Slovenes in Italy

Avtor: Brezigar, Sara

Ključne besede: slovenščina, Italija, slovenska manjšina, promocija manjšinskih jezikov

Povzetek: Promocija manjšinskih jezikov je pristop, ki stremi k ohranjanju manjšinskih jezikov. Ta pristop predpostavlja, da je mogoče prebivalce območja, kjer živita dve jezikovni skupnosti, spodbuditi, da se manjšinskega jezika učijo in da ga uporabljajo v svojem vsakdanjem življenju. Promocija manjšinskih jezikov torej predstavlja zanesljivo sredstvo v boju za preživetje manjšinskihjezikov, kakor tudi sredstvo za boj proti asimilaciji pripadnikov jezikovne manjšine. V članku avtorica aplicira koncept promocije manjšinskih jezikov na primer Slovenske jezikovne manjšine v Italiji.